Δημιουργία και συντήρηση συστήματος από τη Δ/νση Πληροφορικής της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα επικοινωνίας


Η πλατφόρμα επικοινωνίας δημιουργήθηκε για την άμεση, μαζική και αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων ή πληροφοριών, μεταξύ των διοικήσεων των μονάδων υγείας και της ΔΥΠΕ Κρήτης